Ośrodek Szkolenia

logo_WUR

Wymagania dla Kandydatów


Cele i zadania kursu

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych budowlanych i drogowych w zakresie III. klasy uprawnień.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.

Warunki wykonywania zawodu operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych określonej specjalności jest posiadanie umiejętności:

 • bezpiecznego, efektywnego i dobrego jakościowo wykonywania zadań produkcyjnych,
 • racjonalnej eksploatacji technicznej maszyn jw. w pracy produkcyjnej i codziennej obsłudze,
 • współpraca z innymi rodzajami maszyn i środkami transportu,
 • współpraca z zespołem ludzkim.

W celu uzyskania powyższych kwalifikacji, absolwent kursu powinien znać:

 • budowę oraz zasadę pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności,
 • przepisy bhp dotyczące eksploatacji produkcyjnej maszyn określonej specjalności,
 • technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy,
 • zasady doboru osprzętów roboczych do wykonywania określonych zadań,
 • przepisy bhp na stanowisku pracy,
 • przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,
 • przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy.